Revela't

En compliment del que disposen els articles 27 i 28 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i de l'article 4 del Reglament del Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals formulo la notificació següent i manifesto que totes les dades són certes.
En compliment de l’article 13 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, mitjançant el qual es regula el dret d’informació de les persones interessades en els processos de recollida de les dades personals, s’informa que les dades de caràcter personal que es donin mitjançant aquesta notificació s’inclouran al fitxer del Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals, creat per acord del Govern en la sessió de l’1 de juliol del 2004 (publicat al BOPA núm. 41, any 16, del 7 de juliol del 2004), mitjançant el qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal existents a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. La finalitat del fitxer és vetllar per la publicitat de l'existència dels fitxers que contenen dades de caràcter personal per fer possible l’exercici del dret d’informació, oposició, accés, rectificació i supressió de les dades. Les dades de la persona física que intervé en aquest acte fent aquesta notificació només es poden utilitzar en els termes dels procediments administratius que siguin necessaris per tramitar la sol·licitud corresponent. Té dret a accedir a les seves dades personals informatitzades, rectificar-les o, si escau, suprimir-les a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, que reconeix com a autoritat pública responsable del tractament.
En el supòsit que a la notificació s’incloguin dades de caràcter personal de persones físiques diferents de la que porta a terme la sol·licitud o de la persona responsable del tractament, abans de fer-ho és obligatori informar aquesta persona de les qüestions que es descriuen al darrer paràgraf.

Dades de l'AGAD

 • Agència Andorrana Antidopatge
  Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino
  C. Narciso Yepes, s/n, 1r pis
  AD300 Ordino

  Télèfon: +(376) 890 357
  Correu electrònic: info@agad.ad
  Web: www.agad.ad

On som


Veure el mapa gran
Subscriu-te per rebre la nostra Newsletter Assabentat de les darreres actualitzacions i notícies de l'AGAD.