Regles antidopatge / Violacions

El dopatge es defineix al Codi Mundial Antidopatge com violar una o més regla/es antidopatge.

Solem pensar que el dopatge es defineix com l'ús d'una o varies substàncies prohibides (o mètode prohibit), però infringir qualsevol de les regles antidopatge també és considerat dopatge. Poden ser:

1

Presència d'una substància en la mostra.

2

Utilització o temptativa d'utilització d'una substància (o mètode) prohibit.

3

Evadir, negar-se o no presentar-se una presa de mostres.

4

Violació dels requisits d'informació sobre la localització (grups objectiu, control i COA de l'AGAD).

5

La manipulació dels controls, (per exemple, interferir amb el procés d'extracció de mostres) durant les proves, per tal d'invalidar els resultats.

6

La possessió o el tràfic de qualsevol substància o mètode prohibit.

7

L'administració d'una substància prohibida o un mètode a un atleta.

8

Assistència, incitació, ajuda, encobriment o qualsevol altre tipus de complicitat en una violació de les regles antidopatge.

9

Associació de l'atleta amb una persona que ha comès una violació de les regles o ha patit un resultat analític advers.

10

Qualsevol intent de fer qualsevol de les accions anteriors, pot considerar-se una violació, sigui completat o no.

Subscriu-te per rebre la nostra Newsletter Assabentat de les darreres actualitzacions i notícies de l'AGAD.