Política de privadesa

Inici / Política de privadesa
Amb aquesta Política de Privacitat, l’AGÈNCIA ANDORRANA ANTIDOPATGE (en endavant, nosaltres o AGAD) t’informem de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que oferim i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web (la nostra Web o aquesta Web), com les tractem i els drets que en relació a les teves dades personals i als nostres tractaments et confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació. Normativa aplicable
 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD),
 2. El Decret 391/2022, del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD,
 3. El Decret 45/2023, del 25-1-2023, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la LQPD, i
 4. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).
A la següent taula hi trobaràs enllaços per a facilitar-te l’accés als punts d’aquesta política que siguin del teu interès, no obstant, si us plau, has de llegir tots els apartats de l'Avís Legal  i de la present política de privacitat abans d'utilitzar aquesta web:


1.    A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
2.    Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
3.    Com obtenim les teves dades personals?
4.    Per a què fem servir les teves dades i amb quina base legal ho fem? 5.    Amb qui podem compartir les teves dades personals?
6.    Quant temps conservem les teves dades personals?
7.    Quins drets tens? 8.    Quines responsabilitats tens?
9.    Com protegim les teves dades personals?
10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat
 

1.A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta política aplica a les persones que es relacionen amb l’AGAD a través d'aquest lloc web, als usuaris dels serveis que l’AGAD ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2.Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

L'únic responsable del tractament de les teves dades personals d'acord amb el que s'indica en aquesta política és:
AGÈNCIA ANDORRANA ANTIDOPATGE (AGAD), amb NRT U-801651-T i amb domicili social a Centre de Tecnificació d’Ordino, C/ Narciso Yepes, s/n, 1r pis, AD300 Ordino  (Principat d’Andorra).
Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades extern Win2win, SLU, empresa andorrana especialitzada en privacitat i protecció de dades personals a qui podràs dirigir-te mitjançant el correu dpd@agad.ad.
L’AGAD no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s'accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que et recomanem encaridament que llegeixis amb atenció la informació que et proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les teves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visitis), i que et comuniquis amb aquest responsable si tens alguna inquietud o pregunta.

3.Com obtenim les teves dades personals?

En general, ets tu qui, directament, ens proporciones les teves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:
 • Les dades personals que ens proporcionin tercers, bé perquè et representin, o siguin els pares, mares o tutors legals, o perquè siguin personal que forma part d’associacions, federacions o clubs esportius dels quins són personal de suport;
 • Les dades identificatives i de contacte que ens faciliten entitats col·laboradores a les quines representes;
 • Les dades que ens proporcionin tercers (entitats nacionals o internacionals) en fer-nos arribar informes o resolucions necessàries per al compliment de les obligacions legals de l’AGAD en tant que òrgan nacional per la lluita contra el dopatge;
 • Les dades personals a les quines accedim per mitjà els aplicatius del centre de gestió de dades i que ens són necessàries per a fer eficient la col·laboració antidopatge obligada entre països;
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representes;
 • Les fotografies o vídeos dels esdeveniments que organitzem o en els quals participem, i en les quals puguis aparèixer;
 • Les fotografies, textos o altres mitjans de comunicació que l’autor pugui presentar per publicar a la nostra web o les nostres xarxes socials, normalment dins del marc d’un procés participatiu, d’acord amb els corresponents termes i condicions, i per tant, amb el seu consentiment.
 • Les imatges o altres dades personals que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l'interès públic, la nostra obligació de transparència i el dret d'informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra Web o en les nostres xarxes socials;
 • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets;
 • Les dades personals que sobre tu puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web; i
 • Les cookies d'aquesta Web, sobre les quals trobaràs més informació en la nostra política de cookies.

4.Per a què fem servir les teves dades i amb quina base legal ho fem?

Per a confirmar la teva identitat

Podem utilitzar les teves dades personals per confirmar la teva identitat en qualsevol moment a petició d’un membre de l'Equip de recollida de mostres que ho sol·liciti i mitjançant documentació oficial que confirmi la teva identitat i inclogui fotografia. Fem això quan estem subjectes a obligacions legals que ens exigeixen autenticar la teva identitat abans de seguir tractant les teves dades personals.

Per a desenvolupar les nostres funcions públiques

Recollim i tractem dades que l’esportista o el seu representant (pare, mare o tutor legal) ens proporciona directament, o que demanem a tercers d’acord amb les potestats que ens atorga la llei, amb la finalitat de desenvolupar l'exercici de la nostra funció pública, signar i aplicar a Andorra el Codi mundial anti­dopatge vigent a cada moment i amb l’objectiu de protegir el dret dels esportistes de participar en activitats esportives sense dopatge, promoure la salut i garantir l’equitat i la igualtat de tothom en l’àmbit de l’esport.
La base que legitima el tractament de dades personals per desenvolupar les funcions públiques que ens assignen les lleis identificades en aquesta Web és l'interès públic.

Per a actuar davant una comunicació voluntària d’una infracció

Recollim les dades que ens facilites quan ens comuniques de forma voluntària una infracció o violació de les normes antidopatge coneguda per tu, per exemple per mitja el formulari web, per ajudar-nos a dur a terme una investigació.
La base que legitima aquesta activitat de tractament és el teu consentiment donat que la denúncia es pot fer igualment de forma anònima.

Per a enviar-te informació i notícies sobre antidopatge

Recollim el teu correu electrònic quan et subscrius al nostre servei de comunicacions o Newsletters per a enviar-te per correu electrònic notícies i actualitzacions sobre l’AGAD.
Si t'has subscrit a través de la nostra Web, la base legal d'aquest tractament és el teu consentiment, i pots retirar-lo en qualsevol moment exercint el teu dret tal com s'indica més endavant en aquesta política, o a través de l'enllaç que hi ha al peu de cada correu. L'única conseqüència de la retirada del consentiment és que deixaràs de rebre la informació que t'enviàvem per correu electrònic.

Per a constituir el Consell de l’AGAD i executar les seves funcions

Tractem les dades que ens facilites en ser elegit o nomenat com a membre del Consell o de la Comissió Executiva de l’AGAD per al desenvolupament d’actes de l’entitat, consells, comissions, esdeveniments, acords o qualsevol altra sessió en la que participis en representació de l’AGAD, independentment que les dades hagin de figurar per escrit, en forma d’imatge i s’hagin de cedir a entitats o fer-ne difusió de forma pública.
La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès púbic en portar a terme les activitats lícites de l’AGAD i per a la cessió a les autoritats l’obligació legal, establerta per la Llei 3/2016, del 10 de març, de creació de l’Agència Andorrana Antidopatge i per a la seva difusió l’interès públic i l’interès legítim de l’AGAD.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representes un proveïdor de productes o serveis, recollim les teves dades de contacte i la teva signatura per a:
 1. Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representes.
 2. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
 3. Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representes.
Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagis signat amb el proveïdor que representes i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que has signat amb nosaltres.

Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fas arribar juntament amb les dades que figurin en el teu perfil de xarxes socials estrictament professionals, com és el cas  de LinkedIn, i les què puguem recollir durant les entrevistes i tests que voluntàriament acceptis dur a terme, per a gestionar la relació amb tu pel que fa a la teva candidatura per a ocupar un lloc de treball a l’AGAD, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.
La base de legitimació per als citats tractaments és el teu consentiment, que manifestes en fer-nos arribar el teu CV, omplir un test o assistir a una entrevista, per ser necessàries per l’execució de mesures precontractuals si ens les sol·licites, i si no tenim un procés de selecció obert o no resultes contractat i considerem que pots encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el teu CV amb el propòsit d’incloure’l en aquests futurs processos de selecció. La base que ens legitima per consultar el teu perfil en xarxes socials estrictament professionals, com LinkedIn, és el nostre interès legítim en enriquir la informació professional dels candidats per tal de reduir el temps que tant per tu com per nosaltres portarà el procés de selecció. Pots retirar el teu consentiment o oposar-te al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fas, no hi haurà cap altre efecte que la destrucció del teu CV (si ens retires el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagis enviat el teu CV.

Per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporciones en els teus correus electrònics o en els teus missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través dels formularis de contacte o aclariment de dubtes, o mitjançant les sol·licituds d'exercicis de drets, per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que tens sobre les teves dades personals.
La base legal d'aquest tractament és el consentiment que manifestes en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d'atendre les teves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre't. El subministrament de les teves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el teu consentiment quan ho desitgis, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la teva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a donar cobertura mediàtica a esdeveniments esportius

Si participes presencialment als esdeveniments esportius en què nosaltres també hi som presents, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la teva imatge i, en les vegades prèviament acordades, la teva veu, en el context de l'esdeveniment.
La base legal d'aquest tractament de la teva imatge és el nostre interès legítim en la cobertura mediàtica dels esdeveniments que organitzem o patrocinem amb el propòsit de donar visibilitat a la nostra funció antidopatge utilitzant els enregistraments als nostres materials promocionals, inclosa la nostra Web i els nostres comptes a les xarxes socials.
No estàs obligat a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitges, tens dret a oposar-te al nostre interès legítim i sol·licitar-nos la retirada del material on se t’identifiqui. Per poder avaluar la teva oposició davant del nostre interès legítim, i si escau retirar immediatament les imatges que t'identifiquin, et sol·licitarem que ens indiquis on les has vist.

Per a facilitar les nostres auditories

Quan així ens ho sol·licita, donem accés a les teves dades personals a les entitats que ens auditen. L’AGAD no té influència sobre l'auditoria i, igualment, l'entitat que ens audita està obligada a realitzar l'auditoria de manera objectiva i independent, i per tot això l’AGAD es limita a posar documents que poden incloure les teves dades a la disposició de l'entitat auditora, en tant que l'entitat auditora és responsable de qualsevol tractament posterior així com de la manera en què s'emmagatzemen les dades d'auditoria.
Aquest tractament de les teves dades personals està legitimat per la nostra obligació legal de passar auditories periòdiques.

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)

Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb tu mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del teu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.
En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web o cookies de personalització, la seva utilització no requereix que ens donis el teu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-te els serveis del nostre lloc web d’acord amb les teves preferències.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a extreure estadístiques agregades de l'ús del nostre lloc web (cookies analítiques)

Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l'èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l'objectiu de millorar els serveis que t'oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.
En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l'anàlisi d'estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a millorar l’interès de la publicitat que reps (cookies de publicitat)

Descarreguem cookies de publicitat de tercers. Aquests arxius ens ajuden a inferir els teus interessos en funció de les pàgines que visites, el contingut en el qual fas clic i altres accions que realitzes en línia.
En tractar-se de cookies no necessàries, no les farem servir fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la teva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar-se per a millorar l'interès de la publicitat que reps.
Pots aconseguir més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a poder utilitzar els serveis de Google[w2w6] 

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, t'informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d'aquests.
La informació generada per les cookies sobre el teu ús d'aquest lloc web i les teves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s'emmagatzema allí. Si desitges obtenir més informació, pots consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.
T'informem que hem activat la funció d'anonimització d'IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la teva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d'ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s'envia l'adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s'abreuja allí. Google et garanteix que l'adreça IP transmesa pel teu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.
Pots consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

Per a comunicar-te bretxes de seguretat

A l’AGAD assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les teves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o ex-empleat (o membre) de l’AGAD), s'han vist exposades per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-te a un alt risc, t'informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que et recomanen prendre a tu per tal que la bretxa no t’afecti.
La base que legitima aquest tractament és l'obligació legal disposada en l'article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-te.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les teves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d'arxiu per raó d'interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

5.Amb qui podem compartir les teves dades personals?

No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:
 • Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l'obligació legal de fer-ho per exemple per adoptar i posar en pràctica regles i polítiques antidopatge conformes al Codi mundial antidopatge i als estàndards internacionals de l’Agència Mundial Antidopatge o per a col·laborar amb altres organitzacions i agències nacionals competents i altres organitzacions antidopatge.
 • Tinguem obligació legal de cedir-les per mitjà de l’emissió d’informes que ens siguin requerits per òrgans o autoritats administratives i/o judicials competents.
 • Sigui necessari per detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el dopatge.
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el teu consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
  • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow - Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per a utilitzar els seus serveis de Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el teu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l'acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l'addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d'Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d'activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies veuràs quines cookies analítiques i de publicitat t'oferim i com configurar-les.
 • Necessitem protegir els teus drets, els nostres, els dels nostres membres de Consell, els dels nostres empleats o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes).
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, l’empresa que ens proporciona els serveis de Delegat de Protecció de Dades, i que ha d’atendre les teves sol·licituds de drets); sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d'encarregat de tractament.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l'empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d'informàtica. Atès que podrien accedir a dades de l’AGAD, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a l’AGAD.
 • Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat de l’AGAD.
No està previst fer cap transferència internacional de dades personals, i, si eventualment necessitéssim realitzar-les, compliren amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

6.Quant temps conservem les teves dades personals?

L’AGAD conserva les teves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l'obligació de poder demostrar que hem atès la teva sol·licitud de destrucció de dades personals).
Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre tu pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.
Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.
Si ens envies una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho has enviat.
Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les teves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7.Quins drets tens?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d'alguna dada personal teva.
Et recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, hauràs d'exercir els teus drets directament enfront d'aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, t'informem que pots instal·lar en el teu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.
A continuació, t'expliquem quins altres drets tens i com exercir-los.

Els teus drets

Pots sol·licitar-nos l’execució dels següents drets: El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s'indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pots exercir els teus drets

Pot exercir els seus drets:
 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a l’AGAD, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb tu per a poder respondre a la teva sol·licitud, o demanar-te més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marquis al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitges exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@agad.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobaràs aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.
En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que ets qui dius ser, et sol·licitarem que, si us plau, ens facis arribar una prova de la teva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.
Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.
Finalment, i especialment si consideressis que no has obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, t’informem que podràs presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del teu país, o dirigint-te a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels teus drets

A fi de facilitar-te l’exercici dels teus drets, et recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

8.Quines responsabilitats tens?

En facilitar-nos les teves dades, ens garanteixes que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades de manera que responguin a la teva situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la teva inexactitud.
No ens pots facilitar dades personals d'altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licites. En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d'incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d'aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.
En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d'un menor de 16 anys o d'una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t'obligues a comptar amb l'autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d'aquestes persones.

9.Com protegim les teves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la teva privacitat i les teves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les teves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que et proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les teves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les teves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.
Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.
No obstant això, si l’AGAD, determina que les teves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o membre de l’AGAD), s'han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de manera incorrecta per un tercer, l’AGAD t'informarà immediatament d'aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

10.Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, t’ho notificarem abans que siguin vigents fent-te arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindràs l’opció d’exercir els teus drets tal com t’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, et recomanem que revisis periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les teves dades personals.
Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubtis a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@agad.ad.
Subscriu-te per rebre la nostra Newsletter Assabentat de les darreres actualitzacions i notícies de l'AGAD.
Utilitzarem el teu correu per a informar-te de novetats i notícies relacionades amb antidopatge. No el compartim amb tercers, i en la nostra política de privadesa trobaràs informació addicional sobre aquest tractament, i sobre la manera d'exercir els teus drets d'accés, rectificació i supressió, entre altres.