Organització de l'AGAD

 L'Agència/ Organització

L'Agència Andorrana Antidopatge

L'Agència Andorrana Antidopatge està integrada pel Consell de l'Agència Andorrana Antidopatge i per la Comissió Executiva.


Consell de l'Agència Andorrana Antidopatge

El Consell de l'Agència Andorrana Antidopatge és l'òrgan responsable de supervisar el compliment de les funcions atribuïdes a l'Agència Andorrana Antidopatge. tant per la Llei 3/2016, com pel Codi mundial antidopatge.

Comissió executiva i Equip de treball

És la responsable d’elaborar i aplicar el programa antidopatge en tots els àmbits obligatoris segons el Codi. Totes les accions que es realitzen han de ser aprovades pel Consell, a excepció de l’execució del Programa de Controls de dopatge.

Directora executiva

Directora de l'Agència Andorrana Antidopatge.

Tècnic

Delegat pel Ministeri responsable d'Esports.

Tècnic de suport

Delegat pel Ministeri responsable d'Esports.

Tècnica eventual

Tècnica Eventual de l'AGAD.

Subscriu-te per rebre la nostra Newsletter Assabentat de les darreres actualitzacions i notícies de l'AGAD.