Organització de l'AGAD

 L'Agència/ Organització

L'Agència Andorrana Antidopatge

L'Agència Andorrana Antidopatge està integrada pel Consell de l'Agència Andorrana Antidopatge i per la Comissió Executiva.


Consell de l'Agència Andorrana Antidopatge

El Consell de l'Agència Andorrana Antidopatge és l'òrgan responsable de supervisar el compliment de les funcions atribuïdes a l'Agència Andorrana Antidopatge. tant per la Llei 3/2016, com pel Codi mundial antidopatge.

Comissió executiva i Equip de treball

És la responsable d’elaborar i aplicar el programa antidopatge en tots els àmbits obligatoris segons el Codi. Totes les accions que es realitzen han de ser aprovades pel Consell, a excepció de l’execució del Programa de Controls de dopatge.

Directora executiva

Directora de l'Agència Andorrana Antidopatge.

Tècnic de suport

Delegat pel Ministeri responsable d'Esports.

Tècnica

Tècnica de l'AGAD.

Subscriu-te per rebre la nostra Newsletter Assabentat de les darreres actualitzacions i notícies de l'AGAD.